การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ

การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่  38  ครั้งที่  7

ดาว์นโหลดไฟล์

1.แบบตอบรับเข้าร่วมสมาชิก ประจำเดือนกันยายน    2.จดหมายเชิญประชุมสมาชิก ประจำเดือนกันยายน    3.วาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562 เวลา 10.0012.00 น.

ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง กรุงเทพฯโทร.02-216-9555

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล 

โดย 

คุณนันทวัน  ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง และ

คุณอาเล็น ระสุโส๊ะ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ สตูล  และรองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 

 

 

Comments

comments