การปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายการท่องเที่ยวปี 2567” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > การปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายการท่องเที่ยวปี 2567”

ไฟล์นำเสนอ การปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายการท่องเที่ยวปี 2567” ในการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 20 โดย นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

https://drive.google.com/file/d/124Vy2WhjKqxrg8MmfN9AeySNP43ZsJkR/view?usp=sharing

Comments

comments