ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

ดาวน์โหลด  1. รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ  2. ใบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะจัดโครงการเสวนา เรื่อง “ท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนลดลง โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดจีนให้มีความยั่งยืน ในวัน พุธ ที่  25  กรกฎาคม  2561 เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ซึ่งกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เบอร์โทรสาร 02-831-9228 หรือ อีเมล sadsana2559@hotmail.com

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments