ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร       1.จดหมายเชิญ  2.กำหนดการ  3.ใบตอบรับ

เรื่อง       ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2562

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สื่งที่ส่งมาด้วย    1.จดหมายเชิญ  2.กำหนดการ  3.ใบตอบรับ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกร่วมประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ขึ้นในวัน พุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 14.00 น. ณ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ เบอร์โทร 02-677-8888 ซึ่งเป็นการจัดประชุมพิเศษให้แก่สมาชิกทั้งสองสมาคมฯ การประชุมครั้งนี้ ท่านสมาชิกฯจะได้รับทราบถึงสถานการณ์แนวโน้มธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวในปี 2562 รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ของสมาชิกทั้งสองสมาคมฯอีกด้วย

 

ในการนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์  สารสิน ตำแหน่ง ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง DIGITAL TOURISM PLATFORM ให้ท่านสมาชิกฯได้รับทราบ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมู ที่ไม่หมู และปิดท้ายด้วย การเสวนาร่วมของผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย กับนายกฯทั้งสองสมาคมฯในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยปี 2562 ปัจจัยเสี่ยงและการรับมือ”  เพื่อเป็นข้อมูล และความรู้ให้กับสมาชิกทั้งสองสมาคมฯได้อย่างเต็มที่

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯได้ที่เบอร์โทรสารหมายเลข 02-237-6045 จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments