ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้ประกอบการทัวร์(agent)เข้าร่วมงาน Fam Trip ศรีลังกา | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้ประกอบการทัวร์(agent)เข้าร่วมงาน Fam Trip ศรีลังกา

ดาวน์โหลด – แบบตอบรับเข้าร่วม Fam Trip ศรีลังกา

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วยทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดแฟมทริปให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมการขายแหล่งท่องเที่ยวของศรีลังกา กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 5 คืน 6 วัน โดยกำหนดเชิญผู้ประกอบการทัวร์จำนวน  10  บริษัท ที่สนใจทำรายการทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวไทยไปท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ต้องเป็นบริษัททัวร์ใหม่ ที่ยังไม่เคยเสนอขายรายการนำเที่ยวไปศรีลังกามาก่อน หรือ
  2. บริษัทที่สนใจจะเสนอขายรายการนำเที่ยวศรีลังกาในอนาคต

ในการนี้  สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯที่สนใจทำตลาด outbound เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ทางสถานทูตศรีลังกา จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทฯในครั้งนี้

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดไปที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-665-7299 หรือ อีเมล slemb.bangkok@mfa.gov.lk และ เว็บไซต์ www.slembbkk.com

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments