ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง “The Legend of ATTA 50th Anniversary” ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ห้องเพลนารี 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง “The Legend of ATTA 50th Anniversary” ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ห้องเพลนารี 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เรียน      ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ มีบทบาทสำคัญในการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยรวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาในธุรกิจท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และช่วยเหลือสมาชิกในช่วงที่เกิดวิกฤติการต่างๆที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งสมาคมฯขึ้นมา ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับวงการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศตลอดจนการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับองค์กรและระดับประเทศ

ในปี  2561 นี้นับว่าเป็นวาระพิเศษเป็นอย่างยิ่งในการครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ มาเป็นเวลา  50 ปี   คณะกรรมการบริหารฯ จึงได้กำหนดจัดงานพิเศษขึ้น ภายใต้ชื่องาน  “ The Legend of ATTA 50th  Anniversary”   เพื่อเฉลิมฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้   สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกกรุณาให้เกียรติร่วมงานนี้  ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 17.00  23.00 น.     ห้องเพลนารี 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  โดยขอให้ท่านส่งใบ ตอบรับกลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ซึ่งทุกท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมงาน ฟรี! 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท ส่วนผู้ติดตาม ราคาท่านละ 900 บาท  ท่านใดส่งก่อนและชำระสำหรับผู้ติดตามก่อนมีสิทธิ์ก่อน  หากท่านมิได้ส่งใบตอบรับตามกำหนดวันดังกล่าว สมาคมฯถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณธนิตย์ แสวงพรรค โทรศัพท์ 0-2237-6046-8 ต่อ 12 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมงาน สมาคมฯใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก กรุณานำใบ ตอบรับที่ได้รับการยืนยันจากสมาคมฯ มารับบัตรเข้างานได้ที่สมาคมฯ สำนักงานใหญ่  อนึ่งสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายบัตรหน้างาน

ซึ่งในปีนี้สมาคมฯได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา มีการออกร้านอาหารที่อยู่ในตำนานในเมืองไทยมาช้านาน   บรรยากาศในงานเลี้ยงจะมีการบรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ นอกจากนี้ท่านยังจะเพลิดเพลินกับการแสดงบทเพลงขับกล่อมจาก คุณ เทวัญ ทรัพย์แสนยากร หรือ ต๋อง นักแซกโซโฟนแจ๊สชาวไทย   และคุณก๊อท – จักรพันธ์  อาบครบุรี          สนุกสนานกับการจับรางวัลใหญ่ๆ อาทิ เช่น        มอเตอร์ไซค์  Iphone X    โทรทัศน์    ตู้เย็น   จักรยาน  อย่างละ 5 รางวัล        เพื่อเป็นการขอบคุณท่านสมาชิกที่ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมของสมาคมฯมาโดยตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่มีส่วนร่วมช่วยกันสร้างชื่อเสียง  สร้างความแข็งแกร่ง ยิ่งๆขึ้นไปให้กับสมาคมฯ ซึ่งได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อแจกแก่สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมงานอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

————————-ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website: https://www.atta.or.th

Facebook Fan page:  ATTA Thailand

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/jkNKqvzc8iwnAYs63

คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ กำหนดการงานเฉลิมฉลอง The Legend of ATTA 50th Anniversary

Comments

comments