ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” และ เชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ในวัน ศุกร์ ที่  23  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ-บี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” และ เชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ในวัน ศุกร์ ที่  23  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ-บี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. กำหนดการ  2. แบบตอบรับ  3. แผนที่

ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดพิธีลงนาม MOU ภายใต้ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเจ้าของกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ กรมการท่องเที่ยว และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สู่ Thailand 4.0 ในวัน ศุกร์ ที่  23  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 10.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอบี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมพิธี MOU ดังกล่าว และ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ตามกำหนดการที่แนบมานี้ จำนวน  100  คน  โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังกลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เบอร์โทรสาร 02-214-1387, 02-216-6660 หรือ อีเมล : planandpolicy.guide@gmail.com ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-219-4010-17 ต่อ 3201-3203 หรือ คุณอรณี เบอร์โทรศัพท์  085-161-7299

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————ATTA—————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments