ขอเชิญร่วมเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เส้นทางกรุงเทพฯ – อยุธยา – สระบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เส้นทางกรุงเทพฯ – อยุธยา – สระบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 

ดาวน์โหลด  – กำหนดการเดินทาง  – ใบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจะจัดประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561

นอกจากจะเป็นการประชุมสมาชิกนอกสถานที่แล้ว สมาคมฯยังจะจัดให้สมาชิกได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ทั้งที่เกิดขึ้นใหม่ หรือ ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นมาพบปะหารือกับสมาชิกอีกด้วย การเดินทางครั้งนี้ กำหนดให้ผู้ร่วมเดินทางไปได้ทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ จำนวน 120 ท่าน บริษัทละ 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท ผู้ติดตามท่านละ 900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ  และชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี “สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว” เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 อนึ่งสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ คุณธนิตย์  แสวงพรรค, คุณกชพร  เณรเลียบ โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 12, 16

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments