ขอเชิญร่วมเดินทางทัศนศึกษาเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม – ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทางทัศนศึกษาเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม – ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561

เรียน       ท่านสมาชิก

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดนำสมาชิกทั้งสามัญและสมทบ เดินทางทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม – ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561   

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกตามโปรแกรมที่แนบ โดยกำหนดให้มีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 70 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 2,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมเดินทางได้ทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ และชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี “สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว” เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านใดสมัครและชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ดาวน์โหลด 1. กำหนดการเดินทาง   2. ใบตอบรับ

Comments

comments