ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม  2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  13 ในวันพฤหัสบดี ที่  30  สิงหาคม  2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม  2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  13 ในวันพฤหัสบดี ที่  30  สิงหาคม  2561

ดาวน์โหลด  1. กำหนดการ  2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  3. รายงานการประชุมสมาชิกสัญจร ก.ค. 2561  4.วาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2561

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  13 ในวันพฤหัสบดี ที่  30  สิงหาคม  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพ เบอร์โทร 02-262-1234

การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน หัวข้อ “สถานที่ท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในเขตทหาร” ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพ ให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯต่อไป

 

ทั้งนี้ สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ( ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท)  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 หรือทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468 Ext.11 or 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments