ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

ดาวน์โหลดเอกสาร  1. จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  2. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่  37  ครั้งที่  16 ในวัน พฤหัสบดี ที่  29  พฤศจิกายน  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ  เบอร์โทร  02-688-1000

การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.จันทร์ชัย  แดงประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 2  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ข้อมูล ในหัวข้อ การยกเลิกค่าธรรมเนียม Visa on Arrival หรือ VOA”   ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ( ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท)  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 หรือทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments