ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2562 สมัยที่ 38  ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2562 สมัยที่ 38  ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้

ดาวน์โหลดเอกสาร  1.จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2562 3.วาระการประชุมสมาชิกประจำเดือนมิถุนายน 2562 4.ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2562

To all members,

The Association of Thai Travel Agents (ATTA) will conduct the meeting for the month of June 2019 on Thursday, 27 June, 2019, in Ballroom 1, 11th Floor, Sukhotai Hotel on Sathon Tai road., from 10.00 hrs. to 12.00 hrs. ( Registration by 09.00 hrs.).

For this meeting, ATTA has arranged a special lecture on the topic The Policy of Immigration Bureau for Tourism Promotion by Pol Lt – General  Sompong Chingduang, commissioner of the Immigration Bureau and  Mr. Charan Chuennaitham, Director of Chengdu oversea office,Tourism Authority of Thailand (TAT) will be the speaker on We Chat B2B .  This will allow members to be updated, exchange, and receive information that will benefit them in their business operations.

ATTA would like to invite all members to attend the meeting on the aforementioned date, time and venue. Following the meeting, we would like to invite you to a luncheon. As such, members (1 person/company) have the right to attend the meeting and luncheon free; accompanying persons pay 1,200.- Baht/person. To confirm your participation in the meeting, kindly return the Acceptance Form to the ATTA Head Office by fax (02-237-6045) or e-mail (info@www.atta.or.th).

This is therefore for members’ information .

Sincerely,

Sent by email

Mr.Vichit Prakobgosol

President

——————–ATTA———————–

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2562

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย      1.จดหมายเชิญ  2.กำหนดการ  3.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่  38  ครั้งที่  4 ในวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โทร. 02-344-8888

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก  คุณจรัญ  ชื่นในธรรม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู  มานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “We Chat B2Bเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————–ATTA———————–

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments