ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2562

Download : 1.จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม  2.แบบตอบรับ ประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2  3.รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 4.วาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

REMIND

To all members,

The Association of Thai Travel Agents (ATTA) will conduct the meeting for the month of July 2019 on Wednesday, 24 July, 2019, in Grand Meroz Ballroom, 3rd  Floor, Al Meroz Hotel on Ramkhamhang Soi 5., from 10.00 hrs. to 12.00 hrs. ( Registration by 09.00 hrs.).

For this meeting, ATTA has arranged a special lecture on the topic The Policy of  Tourism in 2020 by  Mrs.Numfhon Boonyawat,Executive Director Planning Department of Tourism Authority of Thailand. This will allow members to be updated, exchange, and receive information that will benefit them in their business operations.

ATTA would like to invite all members to attend the meeting on the aforementioned date, time and venue. Following the meeting, we would like to invite you to a luncheon. As such, members (1 person/company) have the right to attend the meeting and luncheon free; accompanying persons pay 850.- Baht/person. To confirm your participation in the meeting, kindly return the Acceptance Form to the ATTA Head Office by fax (02-237-6045) or e-mail (info@www.atta.or.th).

This is therefore for members’ information .

Sincerely,

Sent by email

Mr.Vichit Prakobgosol

President

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย      1.  กำหนดการ

  1.        แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  5 ในวันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00  12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ซอย รามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง โทร.02-136-8700

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).มาบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046  8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments