ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Planning วันที่ 12,13,14,19,20  กันยายน 2561 (หลักสูตรต่อเนื่อง 5 วัน) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Planning วันที่ 12,13,14,19,20  กันยายน 2561 (หลักสูตรต่อเนื่อง 5 วัน)

ดาวน์โหลด 1. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ 2. ใบตอบรับ

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)   กำหนดจัดให้มีการอบรม หลักสูตร  การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ  Business Continuity Planning  ณ ห้องประชุมATTA  ชั้น 10  ถ.สุรวงศ์  กรุงเทพฯ   วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการวิเคราะห์และวางแผนสร้างความต่อเนื่องในธุรกิจ การกู้คืนระบบให้กลับมาดำเนินธุรกิจภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้การทำงานขององค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง  ในสถานการณ์ที่กำลังประสบภัยพิบัติเช่นภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย และภัยที่เกิดจากมนุษย์ เช่นชุมนุมปิดล้อมสถานที่ต่างๆ   ทำให้หลายหน่วยงานต้องประสบปัญหาธุรกิจหยุดชะงัก   มีรายละเอียดการอบรมดังนี้

ชื่อหลักสูตร :   การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ  Business Continuity Planning           

วันที่อบรม   :    วันที่ 12,13,14,19,20  กันยายน 2561  ( หลักสูตรต่อเนื่อง 5 วัน, เอกสารแนบ  )

เวลา            :    9.00 – 16.00 น.

สถานที่       :    ณ ห้องประชุมATTA  ชั้น10 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ( BTS สถานีศาลาแดง )

รับสมัคร      :    จำนวน  30   ท่าน ( พิจารณารับสมัคร/การชำระเงินตามลำดับ )

วิทยากร      :    วิทยากร รศ.ดร. ภคพล อนุฤทธิ์

ค่าใช้จ่าย    :   ท่านละ 2,500    บาท/ท่าน  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ภายใน 7  กันยายน   2561

คุณสมบัติ    :   ผู้ที่สนใจการพัฒนาระบบงานด้านไอที งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารผู้จัดการเจ้าของกิจการ

 

สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯและชำระเงิน   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์  ชื่อบัญชี  “ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว”  เลขที่บัญชี 011-1-71468-1

ประเภทออมทรัพย์และส่งใบ Pay-in มาทางโทรสาร 0-2237-6045   หรือ   E-mail: attaedu@www.atta.or.th  เพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าร่วม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments