ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560-2561

เรื่อง       ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560-2561

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ  และ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 

ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 36  ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559 ชุดปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำเนินงานสมาคมฯลงแล้ว    จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560 -2561 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ที่จะมีขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  นี้

 

ในโอกาสนี้  สมาคมฯใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญ ที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในครั้งนี้  ได้โปรดส่งรายชื่อทีมของท่าน พร้อมแจงนโยบายการบริหาร ส่งมายังสมาคมฯได้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560  เพื่อที่สมาคมฯ จะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกประเภทสามัญ โดยผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล และสื่อต่างๆ เช่น อีเมล เพจเฟสบุ๊คทางการของสมาคมฯ และเว็บไซต์ เป็นต้น พร้อมทั้งจะจัดเวทีให้ทีมของท่านได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารสมาคมฯและแนะนำคณะกรรมการ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อีกด้วย
Is a weak lasix online carboxylic acid.
 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ส่งทีมลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อบริหารงานของสมาคมฯ ในชุดต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

( นายเจริญ  วังอนานนท์ )

นายกสมาคมฯ

—————————————————————————————

ดาวน์โหลดเอกสาร  :

1. จดหมาย ขอเชิญสมาชิกสามัญสมัครเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 37

2. ระเบียบข้อบังคับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

3. สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ATTA

Comments

comments