ข้อมูลตารางเที่ยวบินและประมาณการจำนวนผู้โยสาร ณ ทสภ.ระหว่างวันที่ 8-14 Apr 2016 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > ข้อมูลตารางเที่ยวบินและประมาณการจำนวนผู้โยสาร ณ ทสภ.ระหว่างวันที่ 8-14 Apr 2016

เรียน   ท่านสมาชิกฯ

ขอจัดส่งตารางเที่ยวบินและประมาณการจำนวนผู้โดยสาร ณ ทสภ. ระหว่างวันที่ 8 – 14 Apr 2016 มาเพื่อทราบ ตามที่แนบนี้

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

เอกสารแนบ  ตารางเที่ยวบินและประมาณการจำนวนผู้โดยสาร ณ ทสภ. วันที่ 8-14 เมษายน 59

Comments

comments