ด่วน! ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วน! ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559

เรื่อง       ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ นครกว่างโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. 383_จดหมายเชิญร่วมงาน-Quality-Tourism-Road-Show-ณ-นครกว่างโจว-20-22-ธ.ค.59-ภาษาไทย.pdf
2. แบบตอบรับร่วมงาน Quality Tourism Road Show ณ นครกว่างโจว 20-22 ธ.ค.59
3. โปรแกรมการเดินทาง Road Show to Guangzhou 20-22 Dec 16

 

ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในตลาดนักท่องเที่ยวจีนตามมาตรฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย (Thailand Quality Tourism Road Show to Guangzhou) ในวัน พุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ นครกว่างโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทย ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และนำเสนอรายการนำเที่ยวคุณภาพนั้น

 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ที่ทำตลาดจีน เข้าร่วมเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้ โดยมีกำหนดการจัด Business Matching  & Table Top Sale ในวัน พุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมการ์เด้น กว่างโจว ซึ่งททท.ได้เชิญผู้ประกอบการจาก เมืองกว่างโจว จำนวน 300 บริษัท เข้าร่วมงาน
lioresal reviews
 

การเดินทางครั้งนี้  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับด่วน รับจำนวน 60 ท่าน พร้อมชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน และสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากกรณีต้องทำวีซ่าจีน(ท่านที่ยังไม่มีวีซ่าจีน) โปรดส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป มายังสมาคมฯด้วย  ภายในวันที่  13  ธันวาคม  2559    ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณกุลสตรี   ข่มอาวุธ   โทร.02-237-6046   ต่อ 11 หรือ 19

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายเจริญ   วังอนานนท์)

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

Comments

comments