ประชาสัมพันธ์งาน Thailand MICE Roadshow in Cambodia 2018 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์งาน Thailand MICE Roadshow in Cambodia 2018 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลด  กำหนดการ Thailand MICE Roadshow in Cambodia 2018

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีกำหนดจัดงาน Thailand MICE Roadshow in Cambodia 2018 ขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อม รวมถึงสินค้าและบริการใหม่ๆ ในการรองรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมากขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น Table Top Session และ Networking Dinner ซึ่งเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อจากบริษัทตัวแทนการเดินทางไมซ์ พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่แนบนี้)

 

ทั้งนี้ สสปน.ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนรวม 8 บริษัท รับบริษัทละ 2 ท่าน โดยมีค่าลงทะเบียน 5,000 บาทต่อบริษัท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสามารถ ลงทะเบียนสมัครได้ทางเว็บไซต์  https://regs.bizevent.co/pages/regs?evt=5b20e859dd711e230f421e73 ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-17.00 น. หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรรัมภา คิดหมาย  และ นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร ทางอีเมล miregistration@tceb.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-697-9139

 

สมาคมฯจึงขอเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ยังท่านสมาชิกฯทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments