ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน

เรื่อง        ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน
เรียน       ท่านสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

 

ด้วยกรมการท่องเที่ยว มีกำหนดรับสมัครเข้ารับเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยเป็นตัวชี้วัดหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ถูกกฎหมาย ราคาชัดเจน ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย และมีกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานแก่สถานประกอบการที่ได้ผ่านการตรวจประเมิน ประจำปี พ.ศ.2560 ใน วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานประกอบการ เข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยส่งใบสมัคร พร้อมแบบประเมิน และหลักฐานประกอบการพิจารณา (ตามรายละเอียดที่แนบ) ไปยังกรมการท่องเที่ยว ภายในสิ้นเดือนนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-215-8848  เบอร์โทรสาร 02-215-8848 และ 02-215-8486
Tablets deltasone online are available in 5 benefits: 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg and 50 mg.
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

———————————————————————————————————————————–

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิก : จดหมายประชาสัมพันธ์ พร้อมแบบฟอร์ม

Comments

comments