ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

เนื่องจาก ได้มีกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพิ่มเติม

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
The main effect buy lasix online on renal circulation.
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://drive.google.com/open?id=0B6Xg_whjIW8pN3pPbEhwWDFMN1U

Comments

comments