มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา หัวข้อ “กลยุทธ์การจัดท่องเที่ยวการโรงแรม และบริการอย่างมืออาชีพ” วันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา หัวข้อ “กลยุทธ์การจัดท่องเที่ยวการโรงแรม และบริการอย่างมืออาชีพ” วันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด รายละเอียดฝึกอบรม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8 Ext.11 or 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

Comments

comments