รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 โดย สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 โดย สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 โดย สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา

2016-04-19_13-30-59

ที่มา: สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา

คลิกที่นี่

 

Comments

comments