รายงานสำรวจพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2560 (ในรอบปี 2559) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > รายงานสำรวจพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2560 (ในรอบปี 2559)

เรื่อง     รายงานสำรวจพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2560 (ในรอบปี 2559)

 

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอส่งเอกสาร : รายงานการสำรวจพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2560 (ในรอบปี 2559) มาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B6Xg_whjIW8pLXpyWktrMDlYTUU/view?usp=sharing
Also generic cipro drink plenty of fluids during your treatment.
 

เรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

 

 

Comments

comments