รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวน 15 บริษัท มีดังต่อไปนี้

สมาชิกสามัญ
1. บริษัท สตาร์ ดีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท เรียล ทราเวล จำกัด
3. บริษัท อัปสรา เอกซ์พลอเรอร์ จำกัด
4. บริษัท แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
5. บริษัท ออล ทู ทริปส์ กรุ๊ป จำกัด
6. บริษัท ทราเวลอีเบย์ ดีเอ็มซี จำกัด
7. บริษัท ดีทูไอ จำกัด
8. บริษัท พีพีแซด ทราเวล จำกัด
9. บริษัท พีรามิด ดีเอ็มซี ไทย จำกัด
10. บริษัท ไทย ไอคอน ทราเวล จำกัด

สมาชิกสมทบ
11. บริษัท วิจิตรการค้า จำกัด
12. บริษัท เอชเอช เบย์เฟียร์ จำกัด
13. บริษัท เดอะ โฮเทล (ไทยแลนด์) จำกัด
14. บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด
15. บริษัท พันธ์พัฒน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

Comments

comments