เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 9 “บทบาทกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต่อการขับเคลื่อนสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย” โดย พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 9 “บทบาทกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต่อการขับเคลื่อนสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย” โดย พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต่อการขับเคลื่อนสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย

จาก พลตำรวจโท สาคร  ทองมุณี  รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  9 ในวัน พฤหัสบดี ที่  14  ธันวาคม  2560

เวลา 10.30 – 13.30 น.  ณ ห้องโลตัส  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1nUWmgnumetINeJZV6UElnGogzQQMkuSb/view?usp=sharing

Comments

comments