เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ในหัวข้อ “One Belt,One Road ผลประโยชน์ใคร” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ในหัวข้อ “One Belt,One Road ผลประโยชน์ใคร”

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ในหัวข้อ “One Belt,One Road ผลประโยชน์ใคร”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Download Click https://drive.google.com/file/d/0B6Xg_whjIW8pblBJblRYeUZvV1k/view
Find medical information for zoloft online including its uses, side effects and safety, interactions.
001

Comments

comments