เอกสารประกอบการบรรยาย จาก ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการบรรยาย จาก ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” 

คลิกดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย

เรียน ท่านสมาชิก

เอกสารประกอบการบรรยาย จาก ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments