เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง “พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมู ที่ไม่หมู” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง “พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมู ที่ไม่หมู”

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมู ที่ไม่หมู” วันที่ 30 มกราคม 2562 ในงานการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2562  ครั้งที่ 17  ณ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1tmL8mbpoYdO7DHXdwwBh8fwggCk67K9P/view?usp=sharing

 

Comments

comments