เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37  ครั้งที่ 15 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37  ครั้งที่ 15

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA ได้จัดการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15 ขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ (สยามซิตี้เดิม) ที่ผ่านมา ท่านสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

  1. เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37  ครั้งที่ 15

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1YK6miPyeqgnYrBNhrmqcnlShy2kYM84P/view?usp=sharing

 

  1. เอกสารประกอบการบรรยาย โดยรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผน (นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร)

หัวข้อ “นโยบาย และ แผนการตลาด ในภาพรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ปี 2562”

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1gcRUyzGsOwiW6_kPEt6gKgLuJpF71xmn/view?usp=sharing

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Mobile: +6682 790 1981

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments