เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16

29  พฤศจิกายน 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่  37  ครั้งที่ 16 ขึ้น โดยมีคุณวิชิต ประกอบโกศล เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกฯ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.จันทร์ชัย  แดงประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 2  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ข้อมูล ในหัวข้อ การยกเลิกค่าธรรมเนียม Visa on Arrival หรือ VOA”  เพื่อให้สมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯ ต่อไป

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่ 16

https://drive.google.com/file/d/1k1x-wbKS1XT3jgaXjocMj_0FXIZQBE2v/view?usp=sharing

 

Comments

comments