เอกสารประกอบประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 9 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 9

เอกสารประกอบประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 9

ในวัน พฤหัสบดี ที่  14  ธันวาคม  2560  เวลา 10.30 – 13.30 น.  ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1m8_xCeWZXf82ppN9laduaKn-oVlrl5Ew/view?usp=sharing

Comments

comments