เอกสารประกอบประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 8 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 8

เอกสารประกอบประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่  8

ในวันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น.

ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/0B8nm6PvYGCm-S01ONFc0Y3d5Mk1mSk9WU0NHTXFmWUZwTlhv/view?usp=sharing

Comments

comments