เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2562

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน  กันยายน สมัยที่  38  ครั้งที่  7

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ โทร.02-216-9555

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2562

Comments

comments