แจ้งกำหนดการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2561 สมัยที่  37 ครั้งที่ 12 ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง จตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > แจ้งกำหนดการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2561 สมัยที่  37 ครั้งที่ 12 ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง จตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เรียน       ท่านสมาชิก

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน  สมัยที่  37  ครั้งที่ 12 ในวัน พุธ ที่ 27  มิถุนายน  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง จตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

(หรือ โรงแรมเรดิสัน เดิม) ตามลำดับวาระการประชุมโดยสังเขป  ดังนี้

 

  • 09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน  และ  รับประทานอาหารว่าง
  • 10.00 – 12.00 น ดำเนินการประชุมสมาชิกตามลำดับวาระ
  • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท)  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th  ทั้งนี้ สมาคมฯ จะแจ้งรายละเอียดวาระการประชุมให้ทราบในลำดับต่อไป

( หมายเหตุ: สมาคมฯ จะส่งกำหนดการ รายละเอียดในวาระการประชุมสมาชิก แจ้งท่านทราบต่อไป )

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments