ไฟล์ Presentation นำเสนอผลิตภัณฑ์จาก Hilton Bangkok Grande Asoke, Big C Tourist Store และ Watergate Pavillion | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > ไฟล์ Presentation นำเสนอผลิตภัณฑ์จาก Hilton Bangkok Grande Asoke, Big C Tourist Store และ Watergate Pavillion

ไฟล์ Presentation นำเสนอผลิตภัณฑ์จาก Hilton Bangkok Grande Asoke, Big C Tourist Store และ Watergate Pavillion

– Hilton Bangkok Grande Asoke: https://drive.google.com/file/d/1NSIhTl3J8QB1Ry7zsbs5dZD-X8WvieWd/view?usp=sharing

– Big C Tourist Store: https://drive.google.com/file/d/17RH-wRm-dNm56ioABFAOatuuG1uLv2da/view?usp=sharing

– Watergate Pavillion: https://drive.google.com/file/d/17ZT_n6eFWfcFDLmHQA01duqHEmNGhD3d/view?usp=sharing

Comments

comments