เอกสารประกอบประชุม ATTA ประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2562  สมัยที่  38  ครั้งที่  1  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบประชุม ATTA ประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2562  สมัยที่  38  ครั้งที่  1 
เรียน ท่านสมาชิก
 
เอกสารประกอบประชุม ATTA ประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2562  สมัยที่  38  ครั้งที่  1

วัน พฤหัสบดีที่  28  มีนาคม  2562  เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

Comments

comments