เอกสารการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด เอกสารการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2

เรียน ท่านสมาชิก

เอกสารการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2

ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments