เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  3 ในวันพฤหัสบดี  23  พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1IOgL5gG6kHmzSeLha_NXJ2ZpGBBQC3sP/view?usp=sharing

 

Comments

comments