คุณจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “WeChatB2B ศูนย์ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีน” จากสำนักงานเฉิงตู | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > คุณจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “WeChatB2B ศูนย์ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีน” จากสำนักงานเฉิงตู

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ สมาคมฯได้รับเกียรติจากคุณจรัญ  ชื่นในธรรม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู  มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “WeChatB2B ศูนย์ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีน”

 

อ่านเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1zAGMprkaxGOVeVXeRYvTao5CrC0ZS2G4/view?usp=sharing

Comments

comments