การบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มเรื่อง “ความขัดแย้ง ภูมิรัฐศาสตร์โลกปี 2024 มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างไร” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > การบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มเรื่อง “ความขัดแย้ง ภูมิรัฐศาสตร์โลกปี 2024 มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างไร”

ไฟล์นำเสนอ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มเรื่อง “ความขัดแย้ง ภูมิรัฐศาสตร์โลกปี 2024 มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างไร” ในการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 20 โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม, Executive Director, ASEAN Foundation

https://drive.google.com/file/d/1pddC4ey1z6oNDtCnufxz1KJ2LYuuA-k_/view?usp=sharing

Comments

comments