เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > Atta News > เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2562

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เอกสารดาว์นโหลด : เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม

Comments

comments