เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษงานประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษงานประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2562
เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน  พฤศจิกายน สมัยที่  38  ครั้งที่  9 วันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องmsc โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า เจริญกรุง กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก   คุณภัทร์ ศาสตร์ขำ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ TCEB มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  “ตอบโจทย์ความท้าทายด้านการจัดงานด้วยมาตรฐานระดับชาติ”
และ  คุณ รติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานครฯ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน”

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก 1.  “ตอบโจทย์ความท้าทายด้านการจัดงานด้วยมาตรฐานระดับชาติ”  

2.    “การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน”

Comments

comments