เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การตลาด 4.0 เข้าสู่ตลาดใหม่ ASEAN” โดย คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การตลาด 4.0 เข้าสู่ตลาดใหม่ ASEAN” โดย คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  5

ในหัวข้อ การตลาด 4.0 เข้าสู่ตลาดใหม่ ASEAN โดย คุณยุวดี  นิรัตน์ตระกูล   ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

Download Click : https://drive.google.com/file/d/0B8nm6PvYGCm-eDlQQnluWGQwSFE/view?usp=sharing
buy nolvadex online
 

Unbound Tourism in the new world order 1

Comments

comments