เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  17 ในวันพฤหัสบดี ที่  27  ธันวาคม  2561   ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ  | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  17 ในวันพฤหัสบดี ที่  27  ธันวาคม  2561   ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ 

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  17 ในวันพฤหัสบดี ที่  27  ธันวาคม  2561   ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ 

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1K6lfirJ-RPw-wpeObef4ADmeFv2dxfj4/view?usp=sharing

Comments

comments