เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

เรียน ท่านสมาชิกฯ

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1HjACKuPHHRmu9WRdzZ_3vNErEflkpmiH/view?usp=sharing

Comments

comments