เอกสารประกอบการประชุม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” พ.ต.อ.เชิงรณ  ริมผดี  รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > เอกสารประกอบการประชุม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” พ.ต.อ.เชิงรณ  ริมผดี  รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โดยมีคุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาพบท่านสมาชิกและให้นโยบายเพิ่มเติม รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “WeChatB2B ศูนย์ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีน” เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

อ่านเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1fD1kviUtijjm3xah05MfxXfpuVVV7Vlf/view?usp=sharing

Comments

comments