เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม  2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  7 “Digital Tourism Transformation” โดย ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม  2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  7 “Digital Tourism Transformation” โดย ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม  2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  7

ในหัวข้อ “Digital Tourism Transformation” โดย ดร.เฉลิมรัฐ   นาควิเชียร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GMO-Zcom Net Design (จีเอ็มโอ แซดคอม เน็ตดีไซน์)
Be sure to take the entire course of treatmentcipro reviews even if you start to feel better.
Download Click: https://drive.google.com/file/d/0B8nm6PvYGCm-UHdLLXFiVE1aSDA/view?usp=sharing

Comments

comments