ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว” (Tour Operation Manager) ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง แจ้ง สำนักพระราชวังเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Chongqing International Travel Fair & Chongqing Global Travel Conference 2018 ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561

สำนักอนามัย สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวงดให้อาหารนกพิราบ ในพื้นที่สาธารณะ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์  “สินเชื่อกรุงไทย จ่ายดี ทวีคูณ” สำหรับสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศของท่าอากาศยานดอนเมือง 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  14 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผ่นพับกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชมการแสดงเทศกาลหุ่นโลกภูเก็ต 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางภาคใต้ (จังหวัดสงขลา – จังหวัดสตูล)

ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง “5 Chiang Lanna & Lanchang Legend”

ขอเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟประเพณี TAT/ ATTA / THA ครั้งที่ 57 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 (เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

ATTA Road Show China 2018 – 邀请各位于2018年9月16-21日赴中国参加中国市场品质旅游推广活动 ; Participation in the road show in China

อัพเดทปรับราคา : ขอเชิญร่วมงาน ATTA Road Show to Japan ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม  2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  13 ในวันพฤหัสบดี ที่  30  สิงหาคม  2561

1 2 3 4 30