ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News

ขอเชิญร่วมส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฯ รายการ โมโต จีพี 2019(PTT Thailand Grand Prix 2019 : Moto GP 2019)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2562 สมัยที่ 38  ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้

ขอเชิญร่วมเดินทางเยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน (TAT / ATTA / THA) ครั้งที่ 59

ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Markets ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องริเวอร์ไซด์บอลรูม และ ห้องปอมปาดัวร์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้ชื่องาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก” (Thailand Fruit Festival 2019 : The World’s Most Delicious Fruits Fair)

การเพิ่มเหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส (ระยะ ๑ ปี)

กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ

ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เอเซีย กรุงเทพ

Long live His Majesty the King

ประชาสัมพันธ์บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 55 แห่งทั่วไทย”

ATTA Monthly meeting for the month of April 2019 on Thursday, 25 April, 2019, in the Petch-Pailin Room, 11th Floor, Hotel Windsor Suites and Convention, from 10.00 hrs to 12.00 hrs.

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง The INDIA Opportunity ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ขอประชาสัมพันธ์: เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Blockchain On Tourism” เทคโนโลยีบล็อคเชนกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี และเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ในวันศุกร์ที่ 10  พฤษภาคม 2562 

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไม่ติดเครื่องยนต์ระหว่างรอรับนักท่องเที่ยว

1 2 3 4 33