Tourism News | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 7 มิถุนายน 2564

เชิญชวนทุกท่านอบรมออนไลน์หลักสูตร “ธุรกิจ Food Delivery ยุคNew Normal”

ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เอกสารประกอบการประชุมผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบปะสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อตอบข้อสงสัย แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 31 พค 64

ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอบรมออนไลน์ หัวข้อ “เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP 2 : พักทรัพย์ พักหนี้ เรื่องนี้ช่วยขยาย วันที่ 9 มิ.ย.64 เวลา 10.30 – 12.00 น.ผ่าน Google Hangout Meet

ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการเข้าร่วม ระบบ Zoom Webinar (สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟัง)

ปิดรับการลงทะเบียน ก่อนกำหนด เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก สมาคมฯขออภัยมา ณ ที่นี้

ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

Phuket Sandbox starts on July 1, 2021

ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมพบปะหารือกับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน zoom

ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ภาพงานสมาคมฯ การจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 39 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจหลักของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ล่าสุด จาก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

1 2 3 4 5 6 44