เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2562 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2562

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  6 ในวันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง คริสตัล ชั้น 2 โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โทร.02-136-8700

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   PPTประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2562

Comments

comments